Algemeen is bekend dat met de vergrijzing van de nu komende babyboom generatie, het aantal ouderen in Nederland de komende jaren fors zal toenemen. Lees meer