Service residentie Nederland biedt haar bewoners een veilige woonomgeving

Een veilige woonomgeving voor senioren

Er zijn honderd en een redenen waarom mensen die op leeftijd raken besluiten hun huidige woning te verlaten om een comfortabel service-appartement te betrekken. Een van de meest voorkomende reden is toch wel dat men zich steeds minder veilig voelt in de huidige woonomgeving. Het huis is te groot geworden, kennissen en buren zijn verhuist, of de kinderen wonen ver weg. Ook een mogelijke zorgbehoefte die onverhoopt zich in de toekomst zou kunnen aandienen speelt een niet onbelangrijke rol.

Een veilige woonomgeving voorkomt veel stress.

Uw veiligheid is bij de leden van Service Residentie Nederland prima gewaarborgd. Elke residentie bepaalt voor het eigen complex welke veiligheid bevorderende maatregelen wenselijk zijn en stemt deze af op de situatie.

Zo beschikken vrijwel alle residenties over een receptie die minimaal overdag is bemand. Ook is er in alle residenties 24 uur per dag alarmopvolging aanwezig. En dat geldt ook voor het onverhoopte geval dat u of uw partner zich onwel voelt.

Er zijn residenties die beschikken over camerabewaking, anderen zijn lid van een surveillance dienst en voor weer anderen is dat gezien de lokale situatie helemaal niet nodig.

Uw veiligheid heeft continue onze aandacht.

Van tijd tot tijd vindt er overleg plaats met de hulpdiensten als politie, brandweer en ambulance om het complex en de algemene ruimtes te laten voldoen aan de wettelijke eisen. Voor de medewerkers zijn er regelmatig oefeningen en trainingen, zodat zij precies weten hoe te handelen in geval van een calamiteit.

Welke voorzieningen er ook getroffen zijn het uitgangspunt is dat u zich veilig voelt zonder dat u daar dagelijks mee geconfronteerd wordt.

Voor elke zorgvraag een persoonlijke oplossing.

In het hoofdstuk zorg gaan we hier dieper op in. Daarom volstaan we hier met de verzekering dat een eventuele zorgbehoefte adequaat door bekende vertrouwde mensen wordt ingevuld.

Extra bijzetsloten op deuren en ramen.

Ook uw service-appartement is goed beveiligd

© Copyright - F. Mol Communicatieadvies
SENIORENRESIDENTIES